ĐẶT HÀNG ONLINE - GIAO NGAY TẠI NHÀ 

Trang Chủ » Sản phẩm » Khô Cá

Khô Cá

Khô Cá Lóc 2 Nắng

140,000280,000

Cá Sặc Trứng 1 Nắng

130,000260,000

Khô Cá Lóc 1 Nắng

120,000240,000

Khô Cá Lóc Phi Lê (sấy)

140,000280,000

Tôm Khô 3

350,000700,000

Tôm Khô 2

500,0001,000,000

Khô Cá Đù 1 Nắng Xẻ

125,000250,000

Khô Cá Sặc 1 Nắng

140,000280,000

Khô Cá Diêu Hồng

120,000240,000

Khô Cá Chạch Loại 1

250,000500,000